Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

OUDERBETROKKENHEID

Goed onderwijs is in het belang van ouders, kinderen en leerkrachten.
De kinderen vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school. Daarom is het contact tussen ouders en school van groot belang.
U, als ouder, mag een goede begeleiding door de school voor uw kind verwachten. Wij verwachten van ouders dat zij belangstelling voor het werk en de houding van hun kind op school hebben.
De groepsleerkracht van uw kind is uw eerste aanspreekpunt.

’s Ochtends voor schooltijd is er geen tijd voor uitvoerig overleg. Na schooltijd hebben we daarvoor meer ruimte.
Wanneer u wat meer tijd nodig heeft, maken we graag een afspraak. Wij willen dat de school “laagdrempelig” is.