Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Leerlingenraad

Eén leerling uit elke groep 6 t/m 8, vertegenwoordigt de leerlingenraad en behartigt daarmee de belangen van de leerlingen.
De vertegenwoordigers worden gekozen door hun medeleerlingen. De leerlingenraad vergadert elke zes weken met een leerkracht van de school, zodat de school weet wat er leeft onder de leerlingen.

"RUIMTE OM TE GROEIEN"