Skip Navigation or Skip to Content
logo

Activiteiten

Jaarlijks worden er veel activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld: 

Feesten
De school besteedt aandacht aan de volgende feesten:

 • Opening en afsluiting van het schooljaar 
 • Sinterklaas komt uiteraard op bezoek 
 • Het Kerstfeest wordt op een sfeervolle manier gevierd 
 • Carnaval vieren we met de hele school 
 • Pasen wordt gekoppeld aan een project 
 • De Koningsspelen 

Andere jaarlijks terugkomende activiteiten zijn: 

 • Verjaardagen
  Als uw kind jarig is, mag hij/zij in de klas trakteren. Houdt u de traktatie klein en bescheiden alstublieft. We willen aan u vragen om een gezonde traktatie mee te geven.
 • Eerschotdag
  Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen van groep 1 tot en met 7 op schoolreisje.
 • Juffen-en meesterdag
  De verjaardag van de meesters en juffen wordt jaarlijks gevierd op de meesters- en juffendag. In de school-app kunt u de datum vinden.
 • Schoolkamp groep 8
  Groep 8 gaat drie dagen op schoolkamp als afsluiting van de basisschooltijd. De kosten van het schoolkamp betalen de ouders naast de ouderbijdrage.
 • Musical
  Tijdens de afscheidsavond van groep 8 wordt een musical opgevoerd, waarna officieel afscheid genomen wordt van de kinderen van groep 8.
 • Controle hoofdluis
  Hoofdluis is een steeds terugkerend probleem op alle scholen. De GGD heeft aangeraden alle kinderen regelmatig te controleren. Onze school heeft dit advies overgenomen.
  De kinderen worden in de week na een vakantie gecontroleerd. Wanneer er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de betreffende ouders hiervan op de hoogte gebracht.
 • Schoolfotograaf
  Elk schooljaar wordt onze school bezocht door de schoolfotograaf. De fotograaf neemt een groepsfoto, een individuele foto. In de school-app kunt u de datum vinden.
 • Kinderboekenweek
  Jaarlijks besteden wij aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek wisselt ieder jaar. We zullen hier op een leuke manier aandacht aan besteden. Naast verdieping binnen het thema wordt er ook aandacht besteed aan boekpromotie.
 • Mediamasters / Week van de mediawijsheid
  Het doel is om aandacht te vragen voor een kritische en bewuste omgang met media.
 • Week van de Lentekriebels
  De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Het doel is om kinderen de juiste informatie en vaardigheden mee te geven voor een gezonde seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en belevingswereld en hen helpt om op een latere leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken. Relationele en seksuele vorming gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels.

"RUIMTE OM TE GROEIEN"