Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

Onze visie 

Wij willen samen met leerlingen en ouders een school vormen waarin iedereen actief betrokken is en met plezier aan deelneemt. In de driehoek school-leerling-ouder en ook met externe partijen zoeken wij de samenwerking om te werken aan de ontwikkeling van passend onderwijs op onze school.

We richten ons op de ontwikkeling van het kind, waarbij wij rekening houden met de individuele mogelijkheden. Daarbij is niet alleen het onderwijsinhoudelijke van belang, maar ook de sociaal-maatschappelijke aspecten. Met het hele team werken wij er enthousiast aan om onze kinderen veel en op maat, in een doorgaande lijn te laten leren.  Wij stimuleren wij onze leerlingen om zich tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen zodat zij vol vertrouwen hun toekomst tegemoet durven te gaan.
De kinderen krijgen de gelegenheid om te ontdekken, te spelen en te leren, zodat ze kunnen groeien in hun ontwikkeling. 

Wij gaan uit van onderstaande pijlers: 

  • Groeien vanuit vertrouwen
  • Groeien in kennis, vaardigheden en competenties 
  • Groeien op een betekenisvolle manier 

We werken vanuit onze missie en kernwaarden waarbij we ernaar streven om ons gewaagde doel te behalen. Daarbij hebben we in het jaarplan een prioritering aangegeven: 

  • Stabiele opbrengsten en leerstrategieën 
  • Didactisch handelen 
  • Het jonge kind, leerlijnen doelen samenwerking met de Verbinding 
  • Samenwerken met de omgeving 
  • Professionele leergemeenschap 

Expliciete Directe Instructie model (EDI)

Op basisschool Eerschot hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI).
Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen.
Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

In dit document staat het EDI-model verder omschreven: Expliciete Directe Instructie model.pdf

"RUIMTE OM TE GROEIEN"