Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

Onze visie 

Op onze school krijgt ieder kind de kans om het beste uit zichzelf te halen. Daarom leren we de kinderen de leiding over zichzelf te nemen.
We werken in een veilige, vertrouwde omgeving doelgericht samen. We leren de kinderen kiezen en bieden ruimte om talenten te laten groeien. 

We gaan uit van onderstaande pijlers: 

  • Groeien vanuit vertrouwen
  • Groeien in vaardigheden, competenties en kennis 
  • Groeien op een betekenisvolle manier.  

We zoeken voor elk kind naar kansen om zijn of haar talent te benutten. We zijn blijvend in ontwikkeling en zoeken de samenwerking met ouders om ons onderwijs steeds te verbeteren. De samenwerkende driehoek, ouders-leerling-school, is voor ons essentieel. Om ervoor te zorgen dat iedereen steeds goed op de hoogte is van de ontwikkeling van onze kinderen houden we onder andere startgesprekken, kindgesprekken  oudergesprekken. 

Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen we samenwerken aan de ontwikkeling van het kind.

De visie en kernwaarden staan centraal in het onderwijsaanbod. Zij geven richting aan de praktische keuzes die we maken. Dat geldt op het gebied van onderwijsinhoud en het inrichten van de organisatie, maar ook op het gebied van handelen van de leerkracht ten behoeve van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.  

  • Didactisch handelen: Instructiemodellen: de juiste instructie op het juiste moment. 
  • Begeleid zelfstandig leren: werken aan executieve functies.
  • Werken aan kennis en vaardigheden rond thema’s vanuit wereldoriëntatie. 
  • Professionele leergemeenschap.

Expliciete Directe Instructie model (EDI)

Op basisschool Eerschot hanteren wij het Expliciete Directe Instructie model (EDI).
Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen.
Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

In dit document staat het EDI-model verder omschreven: Expliciete Directe Instructie model.pdf

"RUIMTE OM TE GROEIEN"