Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouderportaal

Wij vinden transparantie naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld.
Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen. Hierbij kunt u denken aan de resultaten van de citotoetsen, absentiegegevens, naam en adresgegevens van de groep.
Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat ontvangt u hiervoor inloggegevens.