Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Aanmelden

De stap naar de basisschool is een stap naar de “grote wereld”. Deze stap willen we zo plezierig mogelijk laten verlopen. Op school zal uw kind zich veilig en prettig moeten voelen. Pas dan kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Gedurende die schooltijd vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u een school zoekt die aansluit bij uw ideeën over opvoeding en onderwijs.

Download hier de brochure “een eerste kennismaking”
Download hier het aanmeldformulier

Dit formulier kan digitaal worden ingevuld. Daarna a.u.b. uitprinten en ondertekend bij de school in leveren.
De inschrijfformulieren zijn ook via school te verkrijgen.

Ziekmelden en Verlof

Ziekmelden
Als uw kind door ziekte of andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan komen, verzoeken wij u dringend voor aanvang van de lessen (voor 08.20 uur) uw kind telefonisch af te melden.

Liever niet per mail doorgeven op de dag zelf.

Verlof aanvragen
Voor verlofaanvragen dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier voor verlof.

Luxe verzuim:
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom Buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

"RUIMTE OM TE GROEIEN"