Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooldocumenten en protocollen

SCHOOLGIDS 

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Deze schoolgids geeft aan waar onze school, Basisschool Eerschot voor staat.
In deze gids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs.
De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze toekomstige en huidige leerlingen.
Voor ouders die nog een basisschool moeten kiezen voor hun kinderen biedt de schoolgids, behalve vele praktische zaken, een eerste kennismaking met de cultuur van de school en de manier waarop de school met de kinderen omgaat.
De schoolgids is te vinden via “Scholen op de kaart”

Informatie die betrekking heeft op alle scholen van Verdi kunt u vinden op de website van Verdi onderwijs en in het algemeen deel van de schoolgids

Hoewel u in de schoolgids veel wetenswaardigheden aantreft, kunnen er nog vragen overblijven. Als u iets niet duidelijk is, loopt u dan gerust binnen of belt u ons even op.
Wij stellen samenspraak en samenwerking met de ouders erg op prijs! 

PROTOCOLLEN

Verdi en  AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen. De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze Overstapservice Onderwijs (OSO).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en naleving van de wettelijke bepalingen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.

RUIMTE OM TE GROEIEN!