Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooldocumenten en protocollen

SCHOOLGIDS 

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Deze schoolgids geeft aan waar onze school, Basisschool Eerschot voor staat.
In deze gids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs.
De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze toekomstige en huidige leerlingen.
Voor ouders die nog een basisschool moeten kiezen voor hun kinderen biedt de schoolgids, behalve vele praktische zaken, een eerste kennismaking met de cultuur van de school en de manier waarop de school met de kinderen omgaat.
De schoolgids is te vinden via “Scholen op de kaart”

Informatie die betrekking heeft op alle scholen van Verdi kunt u vinden op de website van Verdi onderwijs en in het algemeen deel van de schoolgids

Hoewel u in de schoolgids veel wetenswaardigheden aantreft, kunnen er nog vragen overblijven. Als u iets niet duidelijk is, loopt u dan gerust binnen of belt u ons even op.
Wij stellen samenspraak en samenwerking met de ouders erg op prijs! 

PROTOCOLLEN

Verdi en  AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen. De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze Overstapservice Onderwijs (OSO).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en naleving van de wettelijke bepalingen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.

Rookvrij schoolterrein
Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Er mag niet gerookt worden op het schoolplein.
Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Dit geldt ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken. Wij vragen dus ook aan ouders/verzorgers om niet te roken in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Gezonde school

We zijn gestart met de aanvraag van het traject voor de gezonde school. De MR is actief betrokken geweest bij dit proces. We gaan voor de aanvraag van het themacertificaat voeding. Werken aan gezondheid draagt bij aan betere schoolprestaties en een gezondere leefstijl.  

RUIMTE OM TE GROEIEN!