Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooldocumenten, formulieren en protocollen

SCHOOLGIDS 

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Deze schoolgids geeft aan waar onze school, Basisschool Eerschot voor staat.
In deze gids willen wij u informeren over onze identiteit, praktische schoolzaken en de ontwikkelingen van ons onderwijs.
De informatie is bedoeld voor ouders/verzorgers van onze toekomstige en huidige leerlingen.
Voor ouders die nog een basisschool moeten kiezen voor hun kinderen biedt de schoolgids, behalve vele praktische zaken, een eerste kennismaking met de cultuur van de school en de manier waarop de school met de kinderen omgaat.
De schoolgids is te vinden via “Scholen op de kaart”

Informatie die betrekking heeft op alle scholen van Verdi kunt u vinden op de website van Verdi onderwijs en in het algemeen deel van de schoolgids

Hoewel u in de schoolgids veel wetenswaardigheden aantreft, kunnen er nog vragen overblijven. Als u iets niet duidelijk is, loopt u dan gerust binnen of belt u ons even op.
Wij stellen samenspraak en samenwerking met de ouders erg op prijs! 

FORMULIEREN

ZIEKMELDEN:

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan komen, verzoeken wij u dringend voor aanvang van de lessen (tussen 08:00u en 08:20u) uw kind telefonisch af te melden. (0413 – 49 05 46)

VERLOF AANVRAGEN:

Voor verlofaanvragen dient u gebruik te maken van het aanvraag formulier voor verlof. Voor het verlenen van extra verlof worden binnen Verdi onderwijs de richtlijnen van het RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost) gevolgd.
Wanneer de leerling al is gestart op onze school, kunnen ouders het formulier ook downloaden via onze school-app.

Luxe verzuim: Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.
Voor het verlenen van extra verlof worden binnen Verdi onderwijs de richtlijnen van het RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost) gevolgd.

PROTOCOLLEN

Verdi en  AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het “Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens” staat een beknopte opsomming gegeven welke gegevens scholen mogen uitwisselen. De gewijzigde wetgeving biedt ruimte voor verschillende vormen van elektronische uitwisseling van gegevens tussen scholen. In het Besluit wordt letterlijk gesproken over een landelijke standaard en deze Overstapservice Onderwijs (OSO).
De Inspectie van het Onderwijs zal toezicht houden op de juiste wijze van gegevensuitwisseling en naleving van de wettelijke bepalingen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar het ‘privacybeleid van Verdi’.

RUIMTE OM TE GROEIEN!