Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooltijden en roosters

Het 5-gelijke dagen rooster

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08:30u tot 14:00 uur
Inclusief 30 minuten lunchpauze 

(Lunch)Protocol 5-gelijke dagen: Protocol 5 gelijke dagen model  

Het 5-gelijke dagen rooster
Wij hanteren het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Inlooptijd
De deuren van de school gaan om 08.20 uur open. Uw kind mag vanaf dat moment naar binnen. Er is op dat moment geen toezicht op de speelplaats.
Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Om 08.30 uur gaat de zoemer en starten we met de lessen.
Wel willen we u erop wijzen dat we het belangrijk vinden, dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan. Tijdens de eerste schoolweek van uw kind, mag u nog meer naar binnen lopen als dat noodzakelijk is.  

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie: maandag 24 oktober 2022 t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 20 februari 2023 t/m vrijdag 24 februari 2023
2e Paasdag: maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 25 augustus 2023 

Studiedagen

  • woensdag 5 oktober 2022
  • dinsdag 6 december 2022
  • vrijdag 13 januari 2023
  • vrijdag 7 april 2023
  • woensdag 17 mei 2023
  • maandag 19 juni 2023

Rooster bewegingsonderwijs 2022-2023: 

Groep 1A-2A: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 1B-2B: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 1C-2C: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 3: dinsdagmiddag, woensdagmiddag
Groep 4A:Maanagmiddag, vrijdagmiddag
Groep 5A: maandagmiddag, woensdagmiddag
Groep 6A: maandagochtend, vrijdagochtend
Groep 7A: maandagochtend, donderdagmiddag
Groep 7B-8B: maandagochtend, donderdagmiddag
Groep 8A: woensdagochtend, vrijdagmiddag 

Schoolzwemmen is opgenomen in het lesprogramma voor groep 4.  In dit schooljaar gaat ook groep 5 zwemmen.  

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen is echter alleen haalbaar als alle ouders hiervoor een financiële bijdrage betalen. Zie hiervoor de informatie in onderstaande bericht. 

Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan het schoolzwemmen. Kinderen die nog niet in het bezit zijn van diploma A krijgen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen dit diploma te behalen. 

Voor de kinderen van groep 4 die bij aanvang van het schooljaar in het bezit zijn van diploma A worden zwemclinics verzorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlevingszwemmen, aqua-joggen, waterpolo, kanoën of snorkelen. Het seizoen wordt afgesloten met een “’scholenspel”.
De doelstelling is dus niet uitsluitend gericht op het behalen van het A diploma, maar ook op algemene technieken, op “Physical fitness”, ofwel het gezondheidsaspect, op spel en speelse vormen, op behendigheid en watervrijheid; ofwel de recreatieve waarde. Plezier krijgen en houden in het zwemmen is erg belangrijk. 

Kosten:
De gemeente neemt naast de vervoerskosten van de leerlingen uit de kerkdorpen Olland, Boskant en Nijnsel, een belangrijk deel van de leskosten en materiaal kosten (bv huur kano’s) voor haar rekening. Van de ouders die de kinderen aan het schoolzwemmen willen laten deelnemen wordt een bijdrage verwacht. Per jaar worden 18 lessen gegeven, de totale kosten per jaar bedragen € 58,50.

Bijzonderheden:
Als er specifieke zaken van belang zijn bij het geven van zwemles aan uw kind wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan de leerkracht. Als u geen bezwaar kenbaar maakt zullen deze medische gegevens en de persoonsgegevens doorgegeven worden aan het personeel van zwembad De Neul. Dit om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie: maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
2e Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

"RUIMTE OM TE GROEIEN"