Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Schooltijden en roosters

Het 5-gelijke dagen rooster

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08:30u tot 14:00 uur
Inclusief 30 minuten lunchpauze 

(Lunch)Protocol 5-gelijke dagen: Protocol 5 gelijke dagen model  

Het 5-gelijke dagen rooster
Wij hanteren het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen. 

Inlooptijd
De deuren van de school gaan om 08.20 uur open. Uw kind mag vanaf dat moment naar binnen. Er is op dat moment geen toezicht op de speelplaats.
Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Om 08.30 uur gaat de zoemer en starten we met de lessen.
Wel willen we u erop wijzen dat we het belangrijk vinden, dat de kinderen leren om zelfstandig naar binnen te gaan. Tijdens de eerste schoolweek van uw kind, mag u nog meer naar binnen lopen als dat noodzakelijk is.  

Rooster bewegingsonderwijs (2x 45 minuten) 2024-2025: 

Groep 1B-2B: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 1C-2C: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 2A-3A: dinsdagochtend, donderdagochtend
Groep 3B: maandagochtend, vrijdagochtend
Groep 4: maandagmiddag, vrijdagochtend
Groep 5: dinsdagmiddag, donderdagmiddag
Groep 6: dinsdagmiddag, donderdagmiddag
Groep 7:
maandagochtend, vrijdagmiddag
Groep 8: maandagmiddag, vrijdagmiddagmiddag

Schoolzwemmen is opgenomen in het lesprogramma voor groep 4.  

Schoolzwemmen
Schoolzwemmen is echter alleen haalbaar als alle ouders hiervoor een financiële bijdrage betalen. Zie hiervoor de informatie in onderstaande bericht. 

Het gemeentebestuur van Meierijstad stelt kinderen van de groepen 4 van de basisscholen in Sint–Oedenrode in de gelegenheid om gedurende een leerjaar deel te nemen aan het schoolzwemmen. Kinderen die nog niet in het bezit zijn van diploma A krijgen de mogelijkheid om tijdens het schoolzwemmen dit diploma te behalen. 

Voor de kinderen van groep 4 die bij aanvang van het schooljaar in het bezit zijn van diploma A worden zwemclinics verzorgd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlevingszwemmen, aqua-joggen, waterpolo, kanoën of snorkelen. Het seizoen wordt afgesloten met een “’scholenspel”.
De doelstelling is dus niet uitsluitend gericht op het behalen van het A diploma, maar ook op algemene technieken, op “Physical fitness”, ofwel het gezondheidsaspect, op spel en speelse vormen, op behendigheid en watervrijheid; ofwel de recreatieve waarde. Plezier krijgen en houden in het zwemmen is erg belangrijk. 

Kosten:
De gemeente neemt naast de vervoerskosten van de leerlingen uit de kerkdorpen Olland, Boskant en Nijnsel, een belangrijk deel van de leskosten en materiaal kosten (bv huur kano’s) voor haar rekening. Van de ouders die de kinderen aan het schoolzwemmen willen laten deelnemen wordt een bijdrage verwacht. Per jaar worden 18 lessen gegeven, de totale kosten per jaar bedragen € 58,50.

Bijzonderheden:
Als er specifieke zaken van belang zijn bij het geven van zwemles aan uw kind wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan de leerkracht. Als u geen bezwaar kenbaar maakt zullen deze medische gegevens en de persoonsgegevens doorgegeven worden aan het personeel van zwembad De Neul. Dit om de lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Vakantierooster en vrije dagen 2024-2025

Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2024 t/m vrijdag 25 oktober 2024
Kerstvakantie: maandag 23 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie: maandag 3 maart 2025 t/m vrijdag 7 maart 2025
Goede vrijdag: vrijdag 18 april 2025
2e Paasdag: maandag 21 april 2025 (in mei vakantie)
Meivakantie: maandag 21 april 2025 t/m vrijdag 3 mei 2025
Bevrijdingsdag: maandag 5 mei 2025
Hemelvaart: donderdag 29 mei 2025 en vrijdag 30 mei 2025
2e Pinksterdag: maandag 9 juni 2025
Zomervakantie: maandag 7 juli 2025 t/m vrijdag 15 augustus 2025

Studiedagen schooljaar 2024-2025

maandag 23 september 2024
dinsdag 15 oktober 2024
vrijdag 6 december 2024
donderdag 20 februari 2025
woensdag 9 april 2025
maandag 16 juni 2025

Overige vrije (mid)dagen 2024-2025

Vrijdagmiddag 4 juli 2025 (school om 12:00u uit)

"RUIMTE OM TE GROEIEN"