Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Verlof aanvragen of ziekmelden

ZIEKMELDEN:

Als uw kind door ziekte of door andere omstandigheden niet of niet tijdig op school kan komen, verzoeken wij u dringend voor aanvang van de lessen (tussen 08:00u en 08:20u) uw kind telefonisch af te melden. (0413 – 49 05 46)

VERLOF AANVRAGEN:

Voor verlofaanvragen dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier voor verlof. Voor het verlenen van extra verlof worden binnen Verdi onderwijs de richtlijnen van het RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost) gevolgd.

Wanneer de leerling al is gestart op onze school, kunnen ouders het formulier ook downloaden via onze school-app.

Luxe verzuim: Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.
Voor het verlenen van extra verlof worden binnen Verdi onderwijs de richtlijnen van het RBL BNO (Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noord Oost) gevolgd.

"RUIMTE OM TE GROEIEN"